SPRING STORIES

Zwier Meerman, Unithoofd Bedrijfsbureau:

‘Laten we als gezamenlijke gemeenten snel beleid maken om jong talent meer
ervaringskansen te bieden’

| ‘Samen op weg naar Midden-Groningen’

SPRING STORIES

Zwier Meerman, Teamleider Financieel beheer en advies, laat zich graag meeslepen door enthousiasme Spring Professional.

Jong talent. De overheid kan niet zonder. Op gemeentelijk niveau stroomt jong talent steeds vaker succesvol in via het traineeship Finance & Control van Spring Professional. Hierin gaan vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling hand in hand. Het traineeship is de enige gespecialiseerde opleiding ‘gemeentefinanciën’ van Nederland en afgestemd op de transitiefase waarin veel Nederlandse gemeenten zich bevinden. In die fase is ‘anders durven denken en doen’ cruciaal, vindt Spring Professional.

De gemeente Hoogezand Sappemeer zat middenin een transitie. En wat voor een! De gemeente beleefde een spannend fusieproces met Slochteren en Menterwolde. Per 1 januari 2018 vormden ze samen de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Aantal inwoners: 62.000. Zie www.midden-groningen.nl voor de vorderingen. Reden voor de fusie: alle inwoners optimaal blijven bedienen door een clustering van diensten. De drie gemeenten zijn koploper in de provincie Groningen die terug wil van 23 naar 6 gemeenten. De chemie is uitstekend. Het leeuwendeel van de initiatieven en werkzaamheden die met de fusie samenhangen, vond plaats op het gemeentekantoor van Hoogezand Sappemeer, de grootste van de drie.

‘Kom maar op!’

 

Zwier Meerman, Teamleider Financieel beheer en advies weet er alles van. Hij praat er graag en enthousiast over. ‘De herindeling biedt iedereen nieuwe kansen’, zegt hij. Zwier Meerman omarmt nieuwe perspectieven en gunt die ook uitdrukkelijk aan nieuw talent. Om die reden reageerde hij enthousiast op een belletje van Ernst de Vink, Manager Business Development bij Spring Professional. Of hij eens wilde praten over het nieuwe traineeship Finance & Control. ‘Kom maar op’, zei Zwier.
Van het een kwam het ander. Zwier: “Ernst belde precies op het juiste moment. Een collega had zijn vertrek aangekondigd en we hadden versterking nodig. En als bij alle gemeenten, is ook bij ons de tijd voor verjonging daar. Spring stelde een sterke kandidaat aan ons voor. Met vier man hebben we een intensief gesprek gevoerd. Het gevoel was meteen goed. Op 1 februari 2016 zijn we met elkaar in zee gegaan. Daar heb ik geen moment spijt van gehad.”

“Waarom Spring? Omdat ze me wisten en weten te enthousiasmeren. Hun eigen geloof in de formule werkt aanstekelijk. Ze maken hun verwachtingen volledig waar. Fijne mensen, veel elan.”

 

Zwier: “Iedereen weet dat de leeftijd van medewerkers bij gemeenten relatief hoog is. Dat heeft als voordeel dat je heel veel waardevolle ervaring in huis hebt. Maar het heeft ook een nadeel. Als je ergens lang werkt, vind je bestaande processen en patronen algauw vanzelfsprekend. Maar dat zijn ze niet, in een tijd van digitalisering, verandering en vernieuwing. Daarom hebben we jong talent hard nodig. Jongeren kijken onbevangen naar de bedrijfsvoering. Ze houden ons een spiegel voor door oprecht te vragen waarom we dingen doen zoals we ze doen. Dat is ontwapenend en verfrissend.”

“Ik heb zelf drie studerende kinderen. Die zie ik later graag een mooie loopbaan opbouwen. Dus laten we als gemeenten het voorbeeld geven door jong talent kansen te bieden op relevante werkervaring.”

 

De ervaringen van Zwier met het traineeship zijn erg goed. “Spring heeft een medewerker in opleiding geleverd, die sinds de eerste dag van waarde was. Goed opgeleid, gedreven en gemotiveerd om te werken in een gemeentelijke omgeving waar je rekening moet houden met politieke besluitvorming.” Ook is Zwier zeer te spreken over de inhoudelijke kwaliteiten van het traineeship. Hij noemt met name de snelheid waarmee de BBV cursus (Besluit begroting en verantwoording) kon worden gevolgd en het individuele leer- en ontwikkeltraject dat volledig op de veranderende wereld van de gemeentefinanciën is afgestemd. Zwier: “Dit traineeship levert mensen op die vakinhoudelijk de weg weten, maar ook als persoonlijkheid het verschil maken.”
Of dit een traject is om aan andere gemeenten aan te bevelen? Absoluut. Zelf ben ik een groot voorstander van werk- en leeroutes die jong talent een mooie start geven. Ik vind dat alle Nederlandse gemeenten hier binnen P&O strategisch beleid van moeten maken. Op de eerste plaats omdat gemeenten fit en scherp blijven door te verjongen. Maar ook omdat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de nieuwe generatie reële kansen te bieden op relevante werkervaring.”

Traineeship Finance & Control
‘Anders kijken naar verandering’

 

Anders durven denken en doen. Dat is het credo van Spring Professional. Bij de lawine aan vernieuwingsprojecten die gemeenten over zich heen krijgen, is het de kunst om anders te kijken naar verandering. Dat lukt beter als je jonge, aankomende talenten mee laat kijken. De nieuwe generatie brengt een frisse blik en eigen kwaliteiten mee.

Opleiding ‘gemeentefinanciën’

 

Eén van de grootste veranderingen in de publieke sector is dat het rijk steeds meer taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten overhevelt. Die zijn daardoor gedwongen effectiever en efficiënter om te gaan met de beschikbare financiële middelen. Dit vraagt om een nieuwe generatie financieel adviseurs die zich onderscheiden met kwaliteiten als organisatiesensitiviteit, inlevingsvermogen, klantvriendelijkheid en communicatiekracht. Met betrekking tot dit ‘nieuwe type’ consulenten/financieel adviseurs lopen gemeenten tegen een enorme schaarste aan. Er is een mismatch tussen het hbo- en mbo-onderwijs en het ‘vak gemeentefinanciën’ is een blinde vlek. Er bestond geen opleiding die werkelijk op de gemeentepraktijk is afgestemd. Dat was voor Spring Professional de aanleiding om het traineeship Finance & Control te ontwikkelen, in samenwerking met de Bestuursacademie Nederland.

Maatwerkprogramma’s voor reis door gemeenteland

 

Het succes van het traineeship begint met de werving & selectie van talentvolle kandidaten. Het principe is dat zij direct van toegevoegde waarde zijn voor de gemeente die het avontuur aandurft. Daarnaast wordt samen met de betreffende gemeente een traject op maat uitgestippeld voor de vakinhoudelijke leerroute, die is onderverdeeld in een reeks modules die de trainees over een periode van ruim twee jaar doorlopen. Zij maken via maatwerkprogramma’s kennis met specifieke organisatorische en bestuurlijke verantwoordelijkheden van gemeenten, met de eisen die worden gesteld aan de financiële verslaglegging en met de diverse geldstromen binnen gemeenten. De BBV-cursus (Besluit Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten) is een vast onderdeel. Daarnaast maken trainees kennis met de thema’s ‘Planning & Control’ en ‘Adviesvaardigheid’. Ook ontwikkelen zij een ‘politieke antenne’ om goed om te kunnen gaan met het spanningsveld dat altijd zal bestaan tussen uitvoerend beleid en de politiek. Het traineeship wordt afgesloten met een eindopdracht.

Persoonlijke ontwikkeling

 

Wat Spring onderscheidend maakt, is de module Persoonlijke Ontwikkeling die aan alle traineeships verbonden is. Nieuw talent doorloopt hiermee een uitzonderlijk traject van confrontatie, zelfkennis, reflectie, creativiteit, invloed, communicatie, enzovoorts. De ontwikkeling van persoonlijke competenties, gericht op authentieke kwaliteiten, is in de visie van Spring Professional de essentie van de ‘nieuwe financieel adviseur’ die zich de rest van zijn loopbaan blijft ontwikkelen. Vakinhoudelijk en persoonlijk.

SUCCESS STORIES

Testimonials

TALENT TALKING

Joep Bakermans

Als anderen uitspreken dat ze in je geloven, en daar naar handelen, ben je extra gemotiveerd om het maximale uit jezelf te halen.
TALENT TALKING

Gijs Toren

Als je me anderhalf jaar geleden had verteld dat ik hier nu zou zijn, had ik je voor gek verklaard!

SPRING STORIES

Ontdek de andere succesverhalen

SPRING STORIES

Information Legend

Anna Van VeldhuijsenTrainee InformatiemanagementLees meer
SPRING STORIES

The IT ninja

Alex HebingTrainee Software OntwikkelaarLees meer
Albert Einstein
SPRING STORIES

Engineering Genius

Joep BakermansTrainee Characterization EngineeringLees meer