DISCLAIMER

De informatie op deze website, met uitzondering van historische informatie, kan formuleringen bevatten over activiteiten die in de toekomst zullen plaatsvinden of over financiële prestaties van de organisatie. Dergelijke formuleringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden en daadwerkelijke prestaties kunnen hiervan afwijken, en zodoende kunnen aan dergelijke formuleringen geen rechten worden ontleend. 

Ondanks onze inspanningen om volledige, juiste en actuele informatie aan te bieden op deze website, is Spring Professional niet verantwoordelijk voor onjuiste, incomplete of verouderde informatie op deze website en is Spring Professional nadrukkelijk niet aansprakelijk voor fouten en/of onvolledigheden in, of ten aanzien van, de inhoud van deze website.

Eveneens vormt de informatie op deze website geenszins een aanbeveling, aanbieding, of uitnodiging tot een koop of verkoop van Adecco aandelen. Deze website bevat links naar websites van derden. Spring Professional heeft het materiaal of informatie verbonden aan deze websites niet geïnspecteerd en is nadrukkelijk niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan. Eveneens moet of kan een link naar de website van een derde op geen manier geïnterpreteerd worden als een sponsoring of aanbeveling voor diensten en services aangeboden door de desbetreffende derde.